Aile içindeki bilinçsiz ve çoğunlukla yıkıcı olan olayları aydınlatmak olarak adlandırılan aile dizimi, bir aile terapisi gibi düşünülebilir ve çocukluk dönemindeki çatışmaları araştırmaya odaklanmaktadır.

Aile diziminde; aile içindeki trajediler incelenir. Bir ebeveyn, kardeş ya da çocuğun erken ölüm yaşaması, terk edilme, suç ya da intihar gibi travma yaratacak olaylar, bir sonraki nesle etki etmektedir.

Geçmişteki ataların yaptığı bazı sorumsuz davranışlar, suçlar, boşanmalar, evlilik dışı çocuklar, düşük yapma, çocuk aldırma, hırsızlık, cinayet, çatışmalar, gelecek jenerasyonda; kaygıya, öfkeye, suçluluğa, korku duymaya, kronik hastalıklara kadar etkilemektedir.

Aile Diziminde Hangi Çalışmalar Yapılır?

Aile dizimi; aile takımyıldızı çalışması ve psikoterapi bölümlerinden oluşmaktadır. Aile takımyıldızı çalışması; aile içinde ve kişinin kendi kurduğu aile içinde zor ve karmaşık ilişkilerin tanınmasına yardımcı olan bir yöntemdir.

Sistematik aile terapisi ile; bireysel davranışlar, duygular anlaşılmaya çalışılır. Öncelikle bir ya da birkaç aile üyesinin bilinçsiz şekilde yaptığı hatalar sonucunda, acı çekilmeye başlanır.

Aile diziminde amacımız; danışan kişinin aile takım yıldızını oluşturmak ve grup katılımı sağlayarak, kişinin aile üyelerini temsil eden katılımcılar sayesinde, enerji alanı oluşturarak, geçmişte yaşanan olayları gün yüzüne çıkarmaktır.

Terapiler Ne Şekilde Gerçekleşiyor?

Aile diziminde iki çeşit uygulama gerçekleştirilmektedir.

  • Grup terapisi
  • Bireysel terapi

Bireysel terapi esnasında sadece danışman ve danışan bulunmaktadır. Grup terapisi ise, terapi seanslarında tanımadığınız insanlar eşliğinde ve aile üyelerinizle katılıyorsunuz.

Grup terapisiyle bireysel terapi arasındaki fark; grup terapisinde aile üyelerinizi yabancı kişiler temsil ederken, bireysel terapide, aile üyelerinizi temsil etmek için, çeşitli şekiller verilmiş levhalar kullanılmaktadır.

Aile diziminde danışan ve danışılan olmaktadır. Seanslarda danışılan olarak soru ve cevaplarla ilerlerken; danışan ise, hayatındaki sorunları çözmek adına aslında hayatında hiç görmediği insanlardan siz annem siz babam siz kardeşim olun diyerek seansa başlanıyor.

Danışan sadece oturup izleyerek, kime ne rol verilmişse o rolde sizin yerinize olanı biteni ortaya dökerek, farkındalığın ortaya çıkmasına olanak tanınıyor. Seans bitimlerinde farkındalığınız arttığında, sizi rahatsız eden olaylar da yavaş yavaş yok olmaya ve bir süre sonra hayatınızdan çıkmaya başlıyor.

Aile Dizimi Neden Önemlidir?

Aile dizimi; aile üyelerinin zamanında yaşadıkları travmatik olaylar karşısında hissettikleri, korkuları, üzüntüleri, kaygıları, terapist aracılığıyla gün yüzüne çıkarılarak, kişilerin farkındalığını sağlamaktır.

Terapi sırasında; sevgi göstermeyen bir babanın ya da sürekli azarlayan bir annenin neden böyle davrandığı ya da bir intihar olayının neden gerçekleştiği gibi konularda görüş açıklığı sağlanmakta ve kişi, rahatsız olduğu kişi ya da kişileri affetme yoluna gitmektedir.