NLP; düşünme, duygu, dil ve davranışlarını organize ederek anlama pratiği yapmaktır. Kişisel gelişimde ve iş dünyasında sıklıkla kullanılan bir metottur. NLP amacı; zihinsel haritalarımızı, dış dünyadan gelen bilgileri, duyularımız aracılığıyla filtreleyerek algılamaktır.

İnsanlar düşünce ve eylemlerini daha kolay değiştirmek adına algılama ve davranışlarda, iletişim tekniklerinin nasıl kullanılacağı konusunda NLP desteği almaktadır.

NLP Nasıl İşler?

NLP bir hipnoterapi olarak algılanmamalıdır. Kişinin düşünce ve davranışlarında değişiklik yapmak adına, dili bilinçli şekilde kullanma eğitimidir. NLP, kişinin bilinçsiz önyargılarını ve sınırlarını tespit ederek değiştirmek üzerine çalışmaktadır.

NLP sayesinde; fobiler, anksiyete bozuklukları tedavisinde, işyeri performansının geliştirilmesinde, kişisel gelişimin iyi konuma getirilmesi alanlarında kullanılabilmektedir.

Hangi NLP Tekniklerini Kullanıyoruz?

NLP geniş bir uygulama alanına sahiptir. NLP uygulayıcıları farklı birçok teknik ile karşı karşıya kalmaktadır. Buna göre;

  • Ankraj tekniği
  • Raport tekniği
  • Swish paterni tekniği
  • Görsel/kinestetik ayrışma tekniği

Ankraj tekniği ile duyusal deneyimler, belirli duygusal haller için tetikleyici konuma dönüştürülmektedir. Raport tekniği uygulayıcı kişi, empati kurma yoluyla, iletişimi ve alacağı yanıtı geliştirmek amacıyla, fiziki davranışlarını eşleştirir ve kişiyle uyum sağlamaya başlar.

Swish paterni tekniği, arzulanmayan sonuçlar yerine, arzulanan davranış biçimlerini ya da arzulananın geldiğinin düşünülmesiyle gerçekleştirilmektedir. Görsel/kinestik ayrışma tekniği ise, geçmişte yaşayan bir olayla ilgili olarak olumsuz düşünce ve duyguların giderilmesi üzerine çalışılmaktadır.

NLP ile Hangi Faydaları Sağlarsınız?

NLP eğitimlerimiz sayesinde birçok yarar elde edebilirsiniz. NLP eğitimlerimiz sayesinde;

  • Yararlı sağlık rutinleri geliştirilebilir.
  • Daha başarılı ve tatmin edici bir hayata kavuşulur.
  • Ev ve iş hayatında daha iyi ilişkiler kurulur.
  • İşyerindeki performans daha artmaya başlar.
  • Sürekli yeni beceriler geliştirilmeye başlanır.

Kimler NLP Eğitimimizden Yararlanabilir?

NLP eğitimi için özel bir beceriye ya da yeteneğe gerek yoktur. NLP eğitimlerimize katılmak isteyenlerin; disiplinli, açık, hırslı ve cesaretli olmaları yeterlidir. Böylece eğitimlerimiz sırasında meraklanmak, mizah yeteneğine ulaşmak, hassas dokunuşlar oluşturmak kaçınılmaz olmaktadır.

NLP eğitimlerimiz sonucunda, kendi ruh halinizi nasıl kontrol altına almanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Kendi potansiyelinizin farkına varırsınız. İstediğiniz hedeflere ulaşmanın keyfini yaşarsınız.

Hangi ifadeler Sizi Tanımlıyor?

Her bireyin olayları algılaması farklıdır. Bazı kişiler anılarını ön plana çıkarırken, bazı kişiler ise seslere ve duygulara odaklanmaktadır. Her insan beş duyusunu da kullanır. Ancak kişisel olarak bazı duyularımız diğerlerine göre daha fazla kullanılır.

Kararlara dayanarak ifadesi size uygunsa, görselliğe önem veriyorsunuz demektir. Bana en uygun olanı ifadesi sizin için uygunsa, işitsel duyunuz ön plandadır. En iyi kulağa hoş geliyor ifadesi sizin duygulara ya da kinaestetik duyunuza önem verdiğinizi göstermektedir.

Beraber yapacağımız NLP eğitimleri sayesinde kendinizi daha iyi tanımlayacak ve hayatınızdaki değişimleri fark edeceksiniz.